Trường mầm non TT Thiên Nga với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường mầm non TT Thiên Nga xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn trở thành giáo viên tại Trường mầm non Thiên Nga, các giáo viên phải đáp ứng hàng loạt các yêu cầu của nhà trường về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng giảng dạy.

Giáo viên được tuyển vào Trường mầm non Thiên Nga phải qua soạn giáo án theo hoạt động được chỉ định và thực hiện tiết dạy mẫu trước Hội đồng chuyên môn.

- 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn.

- 100% nhân viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

- 100% giáo viên, nhân viên có chứng nhận tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm và sơ cấp cứu.

- Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp.

Sĩ số lớp học:

- 1 Lớp mầm (3 tuổi- dưới 4 tuổi): 25 cháu  .

- 2 Lớp chồi (4 tuổi – dưới 5 tuổi): 60 cháu.

- 2 Lớp lá (5 tuổi – 6 tuổi): 75 cháu.