Mỗi ngày đến trường là một ngày vui

TÂM SỰ CỦA CÁC CÔ GIÁO MẦM NON:\Chính vì lẽ đó chỉ những ai có cái tâm mới bước chân vào ngành Sư Phạm, ấp ủ trong mình một ước mơ mai này trở thành cô giáo, được dìu dắt, dạy dỗ các em và cái tâm ấy phải rộng mở hơn, to lớn hơn và dạt dào cảm xúc hơn với những ai chọn ngành Mầm Non để mai này ...